Go Back

Beleidsmedewerker geluid met MER taken

Location:
Postcode 8017 in Zwolle
Posted on:
30+ days ago
Beoordelen akoestische aspecten bij activiteiten van derden, zoals evenementen. Advisering op het gebied van projecten in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Advisering en ondersteuning bij akoestische vraagstukken met betrekking tot Lelystad Airport. Het opstellen van besluiten voor de hogere grenswaarde procedures....
Maandag

Advertisements
Visit Analytics