Luchtvaart Vacatures - Privacy Policy
Privacy Policy

Luchtvaart.org - de bescherming van de privacy van onze gebruikers staat op onze lijst van het meest belangrijke aspecten. Wij streven ernaar u een veilige maar ook gebruiksvriendelijk omgeving te bieden. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen verzamelen en gebruiken. De verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. 

Door zich te registreren op onze website of wanneer u gebruik maakt van de website, geeft u uw expliciete, ongelimiteerde en ongeclausuleerde toestemming aan Luchtvaart.org voor de verzameling, gebruik en doorgifte van de door u verstrekte persoonsgegevens zoals in deze verklaring wordt omschreven. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen omdat deze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij uw op de website verzamelde persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan raden wij u aan om geen gebruik te maken van onze website.

Reikwijdte van deze verklaring

Deze verklaring heeft betrekking op Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU (de “Site” of “Sites”) welke eigendom zijn van en gezamenlijk beheerd worden door Aviation-Job.EU (“Aviation-Job.EU”). Het is vast beleid van Aviation-Job.EU dat zij voldoet aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving regelt het verwerken van uw persoonsgegevens en geeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Onze Sites bevatten links naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Luchtvaart.org is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacygebruiken van andere websites waarnaar u doorklinkt of doorklikt vanaf deze Site. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze andere websites door te lezen, zodat u inzicht krijgt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen met anderen. 

Verzamelen en bewaren van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze Site naar een baan te zoeken of om de inhoudsrubrieken van onze Site te lezen. Wij verzamelen de volgende algemene gegevens over u als u onze Sites bezoekt: persoonsgegevens, demografische gegevens, gedragsgegevens en indirecte informatie. Soms verzamelen wij een combinatie van al deze soorten gegevens. In elk van deze gevallen staat op de website aangegeven of u wel of geen persoons- of demografische gegevens* dient te verstrekken om de verzochte dienst te kunnen gebruiken. 
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren of een andere persoon op wie de gegevens betrekking zouden kunnen hebben. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u er voor kiest deze aan ons te verstrekken. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij op sommige delen van onze Site verzamelen, afhankelijk van plaatselijke wetgeving en de diensten waar u gebruik van maakt, zijn: Uw naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Creditcardnummer (niet van toepassing voor de werknemer, alleen voor de werkgever bij de on-line betalingen) Contactgegevens Factuur informatie Informatie over derden, zoals referenten of contacten, die u aan ons verstrekt mits u hun schriftelijke toestemming hiervoor hebt verkregen.

*Demografische gegevens zijn gegevens die niet uniek zijn voor u persoonlijk – in die zin dat de gegevens betrekking hebben op geselecteerde bevolkingskenmerken -, zoals uw postcode, leeftijd, voorkeuren, geslacht, raciale of etnische afkomst, beroep, arbeidsverleden, interesses en hobby’s.

Wij verzamelen ook gedragsgegevens over uw gebruik van onze Site, zoals welke delen van onze Site u bezoekt, tot welke diensten u toegang verkrijgt en gegevens over uw computerhardware en software inclusief uw IP-adres, geolocatie, browsertype, besturingssysteem, domeinnamen, tijden van toegang tot de Site en adressen van doorverwijzende websites. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het gebruik van bedrijfsmiddelen, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten. 

Gebruik van uw gegevens door Luchtvaart.org 

Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen ten behoeve van het verstrekken van onze diensten, om eventuele vragen van u te beantwoorden, om de website te beheren en te verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers. Onze diensten bevatten een verzameling van persoonlijke producten, inhoud en reclame die betrekking hebben op uw arbeidservaring en interesses. De gegevens die wij op Sites verzamelen kunnen binnen de Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU wereldwijd worden gedeeld om zo deze producten en diensten te kunnen verstrekken, daartoe kunnen ook landen behoren die mogelijk geen privacywetgeving hebben die adequate bescherming garanderen met betrekking tot uw land.

Door u te registreren op de Sites, door uw profiel te beheren of door uitdrukkelijk te kiezen voor een van de aangeboden mogelijkheden heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens, in overeenstemming met plaatselijke wetgeving, op de volgende manieren te gebruiken:

 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om een profiel voor u te creëren gebaseerd op de gegevens die u ons heeft verstrekt;
 • Om u te berichten over updates op de Sites, informatieve- en onderhoudsgerelateerde mededelingen te doen, waaronder belangrijke beveiligingsupdates;
 • Om u te voorzien van aanvullende mededelingen, informatie en aanbiedingen zoals nieuwsbrieven en carrièreadvies;
 • Om u te informeren over andere producten en diensten van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU
 • Om u de mogelijkheid te bieden feedback aan ons te geven, contact met ons op te nemen en vervolgens daarop een reactie te kunnen ontvangen;
 • Om onderzoeken, vragenlijsten, aanbiedingen en wedstrijden te verzorgen en de resultaten daarvan aan u te verstrekken, zoals succesverhalen en prijswinnaars;
 • Om uw persoonsgegevens en uw potentiële belangstelling voor bepaalde functies aan werkgevers te verstrekken;
 • Om werkgevers producten en diensten aan te bieden zodat zij het wervings- en selectieproces kunnen voltooien, waaronder bijvoorbeeld toegang tot de doorzoekbare cv-database;
 • Om onze klanten producten en diensten aan te bieden die hen in staat stellen te kunnen netwerken, informatie te plaatsten op een prikbord, profielen, arbeidsverleden, ervaring en arbeidsgeschiedenis te bekijken en te vergelijken;
 • Om interne rapportages te genereren over het gebruik van onze Sites;
 • Om de mogelijkheden van “doorsturen aan een vriend” aan te bieden.

Sommige van onze producten en diensten, zoals onze doorzoekbare cv-database en netwerken, stellen derden in staat uw persoonsgegevens te bekijken en vervolgens contact met u op te nemen. Profielgegevens kunnen worden gebruikt voor het netwerken met andere leden van de community of kunnen zichtbaar zijn voor werkgevers die gebruik maken van de Aviation-Job.EU Sites. Daarnaast kunnen delen van uw doorzoekbare cv (maar niet uw contactgegevens) openbaar worden gemaakt in uw net-werkprofiel. 

Gegevens die u op openbare delen van de Site of in de doorzoekbare cv-database plaatst zijn toegankelijk voor en kunnen worden gebruikt en opgeslagen door anderen wereldwijd, daartoe kunnen ook landen behoren die mogelijk geen privacywetgeving hebben die adequate bescherming garanderen met betrekking tot uw land. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens ter opname in onze database, geeft u ons toestemming uw gegevens te gebruiken zoals hier beschreven. Hoewel Luchtvaart.org passende maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of ongepast gebruik door derden, kan Luchtvaart.org deze derden niet controleren en is Luchtvaart.org ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij gebruik maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar maakt op openbare delen van de Aviation-Job.EU Sites. Daarom dient u zich er van te verzekeren geen gevoelige informatie (waaronder persoonlijkheid profielen) te plaatsen op de Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU Site. 

Openbaarmaking van gegevens aan anderen 

Wij maken persoonsgegevens en gecombineerde persoons-, demografische, gedrags- of indirecte gegevens alleen openbaar aan derden in Nederland of het buitenland op de wijze zoals hieronder bepaald. 

1. Wij kunnen uw gegevens delen met derden die ons assisteren met het verstrekken van onze diensten en producten aan u. Wij maken gegevens openbaar aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verwerken van creditcard betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven of personen kunnen gevestigd zijn in landen wiens wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens afwijkt van die wetgeving in uw eigen land. Zij zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren maar zij mogen deze gegevens niet delen met derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle over en verantwoordelijkheid voor alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden. 

2. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaar maken wanneer u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld uw cv doorzoekbaar maakt, krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot die database. Indien u aangeeft, door uw profiel samen te stellen, dat u graag informatie ontvangt met betrekking tot mogelijkheden, producten of diensten van derden, kunnen wij uw contactgegevens verstrekken aan exclusieve derden, zoals werkgevers, recruiters, gegevens verzamelaars, telemarketeers of anderen teneinde u e-mails te versturen of op een andere manier contact met u op te nemen. Wij gebruiken deze gegevens (zoals interesses en voorkeuren die u zelf hebt opgegeven) om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in de mogelijkheden, producten en diensten van bepaalde derden. 

Wij delen ook samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan onze website met klanten en partners van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU, andere Site bezoekers en andere derden zodat deze inzicht krijgen in de soort bezoekers van onze Site en de manier waarop deze bezoekers de Site gebruiken. Ook kunnen wij op anonieme basis gegevens samenvoegen die betrekking hebben op arbeidskwalificaties, opleiding, leeftijd, ervaringsniveau of andere informatie die relevant is voor het zoeken van een baan of concurrentie tussen werkzoekenden voor een baan. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld aan werkgevers of andere werkzoekenden of leden van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU. 

Gegevens die verzameld worden in onze cv database of op een werkgever persoonlijke pagina kunnen bewaard worden door zowel Aviation-Job.EU als het andere bedrijf. In dat geval kan het gebruik van dergelijke gegevens door het andere bedrijf onderworpen zijn aan het privacybeleid van dat bedrijf en is Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU in elk geval niet verantwoordelijk voor het gebruik door dat bedrijf van uw persoons- of demografische gegevens. 

Indien u solliciteert naar een functie via “Job details” site is het mogelijk dat u gevraagd zal worden om gegevens te verstrekken over uw leeftijd, geslacht of ras, voor zover wettelijk toegestaan. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze gegevens, wanneer u deze verstrekt, door werkgevers alleen gebruikt mogen worden in overeenstemming met het toepasselijke recht. Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU is echter niet verantwoordelijk voor het handelen van deze werkgevers. Deze verstrekte gegevens zullen door Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU apart worden gehouden van uw getoonde interesse in een vacature. Het verstrekken van dergelijke gegevens is geheel vrijwillig en u kunt geen negatieve reactie of behandeling van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU ontvangen indien u ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken. 

Indien u solliciteert naar een functie op Luchtvaart.org of Aviation-Job.EU via een werkgever pagina is het mogelijk dat u verzocht wordt informatie te verstrekken over uw Burger Service Nummer (zoals bijvoorbeeld een Social Security Number in de Verenigde Staten), geslacht, ras of andere beveiligde status voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan. Sommige werkgevers zijn wettelijk verplicht informatie van werkzoekenden te verzamelen ten behoeve van rapportages en bewaarplichten. U dient zich te realiseren dat wanneer u deze informatie hebt verstrekt werkgevers deze informatie alleen mogen gebruiken overeenkomstig het toepasselijke recht en dat zij deze niet mogen gebruiken om een negatieve beslissing te nemen over uw werkgelegenheid. Alle verstrekte informatie zal apart worden gehouden van uw getoonde interesse in elke vacature. Het verstrekken van deze gegevens is onderhavig aan plaatselijke wetgeving. 

3. Wij kunnen gegevens openbaar maken als wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn, of hiertoe door een overheidsinstelling verzocht worden of als wij te goeder trouw menen - na een afweging gemaakt te hebben van uw privacybelangen en andere belangen - dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Aviation-Job.EU te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen. Omdat Aviation-Job.EU een Nederlandse onderneming is en informatie die op onze Sites verzameld wordt volledig of deels wordt bewaard in Nederland, kan Nederlands recht van toepassing zijn op uw persoonsgegevens. 

4. Wij kunnen gegevens openbaar maken en doorgeven aan een derde die het gehele bedrijf van Aviation-Job.EU of een belangrijk deel daarvan verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door een fusie of de aankoop van het gehele of een belangrijk deel van onze activiteit. Bovendien kan, in geval Aviation-Job.EU vrijwillig of onvrijwillig in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, Aviation-Job.EU of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het gehele of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, door het verzenden van een e-mail of door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Sites van Aviation-Job.EU. 

Nogmaals, in deze gevallen kunnen de ontvangers van uw persoonsgegevens gevestigd zijn in elk mogelijk land wereldwijd. Wanneer u gevestigd bent in een EU-lidstaat dient u zich te realiseren dat de EU-autoriteiten over het algemeen van mening zijn dat de privacywetgeving in landen die niet tot de EU behoren geen adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens biedt, in vergelijking met de EU-wetgeving over bescherming van persoonsgegevens. 

Belangrijke informatie omtrent uw CV 

Wanneer u een cv creëert of plaatst op de Sites wordt uw cv in onze doorzoekbare cv-database in de Nederland opgeslagen. U kunt zelf de status van uw cv bepalen door te kiezen of u een anonieme of een openbare cv wilt hebben. 

Als u uw cv op anoniem zet is deze niet doorzoekbaar voor potentiële werkgevers of anderen die toegang hebben tot onze cv-database. U kunt uw cv altijd gebruiken om online te solliciteren naar een baan. Als u online solliciteert naar een baan zal uw cv worden doorgestuurd aan de relevante werkgever die hier een kopie van kan bewaren of doorsturen aan derden met inachtneming van plaatselijke wetgeving. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik dat zij maken van uw cv of het bewaren daarvan. 

Als u kiest voor een openbare cv maar u wilt dat uw contactgegevens vertrouwelijk blijven zal uw cv wel doorzoekbaar zijn voor potentiële werkgevers maar zullen wij uw contactgegevens en huidige functie verborgen houden. U dient uw contactgegevens ook te verwijderen bij een ge-uploade kopie van uw cv. U dient zich er van bewust te zijn dat in het geval u een bijzondere vaardigheid of titel heeft, een recruiter u nog steeds kan identificeren ook zonder dat uw contactgegevens worden vermeld. Als u liever niet geïdentificeerd wordt kunt u beter geen specifieke vaardigheden of details opnemen waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. Mocht u gebruik maken van een anonieme cv om online te solliciteren naar een baan dan heeft de werkgever aan wie u uw cv doorstuurt de mogelijkheid om uw contactgegevens te bekijken teneinde contact met u op te nemen over uw sollicitatie. 

Als u bijvoorbeeld uw cv doorzoekbaar maakt zonder deze te anonimiseren, dan krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot uw cv. Werkgevers of andere partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database kunnen gevestigd zijn in landen wiens wetgeving over bescherming van persoonsgegevens afwijkt van de wetgeving in uw eigen land. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw cv wordt bekeken door werkgevers buiten de Europese Economische Ruimte die ook toegang hebben tot onze doorzoekbare database. Door uw cv doorzoekbaar te maken geeft u toestemming voor het doorgeven van uw gegevens op deze manier. 

Wij proberen de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases te beperken tot rechtmatige gebruikers zoals betalende werkgevers, recruiters, werving- en selectie managers, headhunters en personeelsfunctionarissen en instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen verkrijgen tot deze database. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik dat gemaakt wordt van cv's door derden die toegang krijgen tot deze cv's terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt uw cv op elk moment uit onze doorzoekbare database verwijderen; de stappen die u hiervoor moet uitvoeren staan hieronder beschreven. Het blijft echter mogelijk dat werkgevers, recruiters en anderen die betaald hebben voor toegang tot die database of partijen die op een andere manier toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Wij hebben geen zeggenschap over het bewaren, het gebruik of de privacy van cv's of profielen in geval deze zijn gedownload door derden. Daarom dient u nooit gevoelige informatie, persoonlijke profielen of informatie die niet openbaar gemaakt mag worden in uw cv op te nemen. 

Wanneer u ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en dat deze persoon u schriftelijk toestemming heeft gegeven dit te doen. 

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om deze te plaatsen in onze database van cv's van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. Wanneer u uw cv anoniem heeft ingesteld, dient u geen gevoelige, bijzondere persoonsgegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij v) lichamelijke of geestelijke gezondheid of genetische samenstelling (vi) verslavingen, seksuele leven (vii) begane misdrijven, gerechtelijke procedures of daarmee verband houdende boetes of straffen, of (viii) een nationaal identificatie nummer, tenzij u voorafgaand uw schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gevoelige bijzondere persoonsgegevens, in het geval dat Aviation-Job.EU vaststelt dat dit een vereiste van toepasselijk recht is. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat en u uw cv als openbaar heeft ingesteld, stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. Wij hebben geen zeggenschap in het geval dat derden toegang krijgen tot deze informatie via onze doorzoekbare database. 

Gegevens plaatsen op openbare gedeelten van de Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU 

Wij maken u erop attent dat wanneer u persoonsgegevens plaatst op openbare gedeeltes van Aviation-Job.EU, zoals op online forums, chatrooms, of in de doorzoekbare cv-database, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen waarover Aviation-Job.EU geen zeggenschap heeft. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik dat derden maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar stelt op openbare delen van de Sites van Aviation-Job.EU. 

Uw keuzes over uw gegevens 

Aangezien wij van mening zijn dat uw carrière een levenslang proces is, bewaren wij alle gegevens die wij over u verzamelen teneinde uw herhaald gebruik bij ons efficiënter, praktischer en relevanter te maken tot het moment waarop u uw persoonsgegevens wijzigt of verwijdert zoals hieronder uiteen gezet. Natuurlijk kunt u uw account profiel en cv op elk moment bekijken, herzien, verbeteren, updaten, wijzigen of verwijderen. U kunt gewoon inloggen op uw account, ga naar uw profiel of cv en maak de nodige wijzigingen. U kunt uw cv op elk moment verwijderen uit onze online database door op uw account in te loggen. Voordat wij u voorzien van een kopie van uw persoonsgegevens of u de mogelijkheid bieden om zulke informatie te wijzigen, updaten of verwijderen, behouden wij ons het recht voor om uw identiteit en persoonsgegevens waartoe u toegang wilt verkrijgen te bevestigen en bekrachtigen. Toegang tot of het wijzigen, updaten of verwijderen van uw persoonsgegevens kan worden geweigerd of beperkt door Aviation-Job.EU in het geval dat het de rechten van anderen zou schenden en/of als dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht. 

Wanneer u uw Luchtvaart.org of Aviation-Job.EU account of profielgegevens op enig moment wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via office[at]luchtvaart.org. U zult een e-mail ontvangen ter bevestiging dat uw persoonsgegevens verwijderd zijn (met uitzondering van een archiefkopie die niet toegankelijk is voor u noch voor derden op het internet). De archiefkopie wordt bewaard voor de duur die Aviation-Job.EU redelijkerwijs nodig acht voor accountants- en administratiedoeleinden. Wij zullen logs, demografische, indirecte en statistische gegevens over u bewaren alsmede een archiefkopie van deze informatie in geanonimiseerde vorm. Als anderen die gebruik maken van onze Sites toegang hebben gehad tot uw persoonsgegevens zijn wij niet in staat de gegevens of kopieën daarvan te verwijderen uit hun systemen. 

Wanneer u uw instemming met onze privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact met ons op via office[at]luchtvaart.org. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw account en profielgegevens verwijderd zullen worden. 

Wanneer u ervoor gekozen heeft om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van Aviation-Job.EU of derden te ontvangen, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door uw accountprofiel aan te passen zoals hierboven beschreven. Wanneer u er eerder voor gekozen had om zulke mededelingen niet te ontvangen kunt u zich ook later alsnog hiervoor opgeven door uw accountprofiel aan te passen. 

Belangrijke informatie 

Veiligheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw log-in gegevens (uw gebruikersnaam en wachtwoord). 

Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. Bovendien is een van onze primaire doelstellingen om u een platform te bieden om de gegevens uit uw cv en uw profiel op een zo breed mogelijke manier te openbaren en om uw carrière mogelijkheden te maximaliseren. Er bestaat derhalve in een dergelijke omgeving een risico dat onbevoegde derden deze gegevens kunnen bekijken. 

Verder moet uw cv geen gevoelige informatie (waaronder persoonlijke profielen) bevatten of informatie die u niet openbaar wenst te maken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt. 

Wanneer u een online bestelling plaatst op de Site van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU worden uw creditcard gegevens beschermd door het gebruik van encryptie, zoals het Secure Socket Layer ("SSL") protocol. SSL bemoeilijkt het onderscheppen of stelen van uw creditcard gegevens wanneer deze verzonden worden. Aviation-Job.EU en Luchtvaarrt.org gebruikt een dienstenbedrijf (PayPal) om haar creditcard transacties te verwerken. Voor meer informatie over de privacy- en beveiligingspraktijken van dit bedrijf, klik hier. 

Wij maken ook gebruik van cookies, Java Script om onze Sites te beheren en om u een persoonlijke ervaring te bezorgen. Voor verdere informatie over het in de vorige zin genoemde, zie hieronder. 

Kinderen 

Aviation-Job.EU is niet bedoeld voor, noch verzamelen wij bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. 

Wijzigingen in de Privacyverklaring 

Indien wij besluiten om de inhoud van onze Privacyverklaring te wijzigen zullen wij, wanneer dat vereist is, contact met u opnemen op het e-mailadres dat u gebruikt in uw profiel. Wij zullen deze wijzigingen ook aankondigen door middel van een prominente aankondiging op onze website, zodat u altijd zult weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken en aan wie wij de gegevens zullen openbaren. 

Juridische informatie en contactgegevens 

Uw gegevens worden verstrekt aan Aviation-Job.EU, maar worden gehost en opgeslagen in een database op servers die zich in Nederland bevinden en die eigendom zijn van en onderhouden worden door derde. Echter Aviation-Job.EU is niet verantwoordelijk voor de door u verstrekte persoonsgegevens aan www.luchtvaart.org en www.aviation-job.eu 

Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via office[at]luchtvaart.org of door contact op te nemen met: 

Aviation-Job.EU
Schuttersweg 12
5081 PE Hilvarenbeek
Nederland


Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Mocht u geen of onvoldoende antwoord van ons ontvangen neemt u dan contact met ons op via office[at]luchtvaart.org voor het oplossen van uw probleem. 

Het gebruik van Cookies, Web Beacons en JavaScript 

Cookies: Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU en haar Sites gebruikt "cookies" om uw online ervaring en uw bezoek online persoonlijker te maken en er het maximale uit te halen. Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen (een "sessie" cookie) ofwel op uw harde schijf wordt geplaatst (een "permanente" cookie) door een webpagina-server. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of om virussen in uw computer te brengen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen uitsluitend worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft toegekend. 
Wanneer u terugkeert naar de Aviation-Job.EU Site, stellen cookies ons in staat om de gegevens die u eerder hebt verstrekt terug te vinden, zodat u de voorzieningen die u hebt ingesteld gemakkelijk kunt gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld pagina's van Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU persoonlijk maakt of u registreert voor diensten, helpt een cookie ons om uw specifieke gegevens terug te vinden (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en voorkeuren). 

Wij gebruiken voornamelijk "sessie" cookies die niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Sessie cookies verlopen na twee uur inactiviteit of wanneer u uw browser afsluit. Wanneer u een zoekopdracht naar een baan uitvoert of online solliciteert, wordt een grote hoeveelheid gegevens door ons systeem verwerkt en overgedragen via elke pagina van het zoek- of sollicitatieproces. Deze gegevens bevatten uw criteria voor de zoekopdracht, gegevens waaraan uw cv geïdentificeerd wordt, de begeleidende brief, de baan waarnaar u solliciteert, uw recht om in het betreffende land te werken en de resultaten van een eventuele vragenlijst die u hebt ingevuld als onderdeel van de online sollicitatieprocedure alsmede demografische informatie die niet uniek voor u is. Sessie cookies stellen ons in staat om deze gegevens bij te houden totdat u uw zoektocht of sollicitatie hebt voltooid. Wij gebruiken cookies ook om gebruikers te identificeren die uitgesloten zijn van het gebruik van onze forums vanwege gedrag dat in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, en om clickstreams te traceren, de belasting te verdelen en om u in staat te stellen door de Site te navigeren met gebruik van doorverwijspagina's. 

Wij gebruiken "permanente" cookies voornamelijk om ervoor te zorgen dat wij u geen pagina's laten zien die u al gezien hebt, en om uw Site-bezoek persoonlijker te maken en u tijd te besparen. Permanente cookies stellen ons in staat te herkennen of u hebt deelgenomen aan een opiniepeiling of een advertentie of mededeling op de Site hebt gezien, zodat wij u die niet nog eens laten zien. 

Wij staan ook andere ondernemingen toe om hun advertenties aan u te tonen. Omdat uw web browser deze advertentiecampagnes moet opvragen van de servers van andere bedrijven kunnen deze bedrijven hun eigen cookies bekijken, wijzigen of instellen precies zoals het zou gebeuren als u een pagina had opgevraagd via hun Site. Aviation-Job.EU heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van dergelijke adverteerders. Aviation-Job.EU raadt u aan om het beleid van deze adverteerders te bekijken. (U kunt aanvullende informatie over de volgende derden ad servers vinden op www.google.com/adsense . Wij maken ook gebruik van andere derden ad servers. Om niet meer deel te nemen aan cookies van derden kunt u uw browser instellingen aanpassen om de cookies te weigeren zoals omschreven aan het einde van deze verklaring.) 

Wij staan permanente cookies van derden toe als deel van een online advertentiecampagne om verkeer naar onze Site afkomstig van advertentie banners van Aviatin-Job.EU op Sites van derden vast te stellen en te volgen. De gegevens die via deze cookies worden verzameld zijn anoniem en niet gerelateerd aan uw persoonsgegevens zonder uw toestemming. Deze permanente cookies afkomstig van derden ad servers blijven op uw computer staan nadat u de Site heeft verlaten voor een periode van aantal jaar. 

U hebt de mogelijkheid om cookies te allen tijde te accepteren of te weigeren, zie de instructies hieronder. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kan dat echter wel een snel functioneren van de website in de weg staan en uw gebruik van de website negatief beïnvloeden. 

Web Beacons: Aviation-Job.EU webpagina's kunnen digitale/elektronische afbeeldingen bevatten, de zogenaamde web beacons (ook wel genoemd single-pixel gifs) die ons in staat stellen het aantal gebruikers dat deze pagina's bezocht heeft te tellen en co-branded diensten aan te bieden. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens op Aviation-Job.EU; zij zijn een techniek die wij gebruiken om gecombineerde statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen. Web beacons verzamelen slechts een beperkte set van informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een pageview, en een beschrijving van de pagina waarop de web beacon geplaatst is. 

Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander verzoek om content dat de webpagina omvat, kunt u deze niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt door de keuze voor cookies uit te zetten of door de instelling voor cookies in uw browser te wijzigen. 

JavaScript: Aviation-Job.EU maakt ook gebruik van JavaScript, bijvoorbeeld binnen bepaalde advertenties of statistieken. JavaScript is een script taal die de functionaliteit van de websites verbetert, in het bijzonder met betrekking tot afbeeldingen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via JavaScript maar gebruiken dit enkel om werkgevers te informeren over bijvoorbeeld hoeveel werkzoekenden op hun e-mailadressen - opgenomen in hun advertenties voor banen - hebben geklikt. U kunt JavaScript ook deactiveren via uw browser instellingen of activeren op dezelfde manier. Als u JavaScript deactiveert zult u geen gebruik meer kunnen maken van sommige functies op onze website. 

Browserinstellingen 

De voornaamste browsertypes staan hieronder genoemd. Als u een ander type browser hebt, verwijzen wij u naar het "Help" bestand of naar uw handboek. 

Windows PC 

Internet Explorer 7.0 

Kies Tools en dan Internet-opties Klik op het tabblad Privacy Verplaats de schuifregelaar om uw voorkeursinstellingen te selecteren Voor verder gespecificeerde cookie-instellingen, klik op Geavanceerd 

Internet Explorer 6.0 

Kies Tools en dan Internet-opties Klik op het tabblad Privacy Verplaats de schuifregelaar om uw voorkeursinstellingen te selecteren De standaardinstelling is medium en het menu laat u de keuze om te "filteren" op basis van (a) de bron van de cookie of b) of de bron een privacybeleid kent Voor verder gespecificeerde cookie-instellingen, klik op Geavanceerd 

Mozilla Firefox 3.0 

Klik op tools, Firefox menu bewerken Kies Opties Kies uw voorkeursinstellingen Selecteer Privacy & Beveiliging en selecteer uw voorkeursinstellingen 

Mozilla Firefox 2.0 

Klik op Tools en dan Opties (of bewerken | voorkeursinstellingen op Linux) Selecteer het Privacy-icoon in het linkerscherm Klik op Cookies Kies uw voorkeursinstellingen 

De optie om cookies van derden te blokkeren is weggehaald van Firefox 2’s gebruikers interface. Firefox 2 gebruikers die toegestane cookies willen beperken tot cookies zoals deze worden neergezet door de oorspronkelijke website kunnen gebruik maken van about:config door de voorkeursinstelling network.cookie.cookiegedrag op “1” te zetten. Om deze eigenschap aan te passen dient u “about:config” (zonder aanhalingstekens) te typen in de locatiebalk, druk op Enter en pas het nummer aan op de resultaten pagina.Andere opties voor de network.cookie/cookiegedrag voorkeursinstelling worden hieronder omschreven: 

"0" Alle cookies zijn toegestaan. (Default)
"1" Alleen cookies van de oorspronkelijke server zijn toegestaan.
"2" Geen cookies zijn toegestaan. 

Mozilla Firefox 1.5 

Klik op Tools en dan Opties (of bewerken | voorkeursintellingen op Linux) Selecteer het Privacy-icoon in het linker scherm Klik op Cookies Kies uw voorkeursinstellingen (u kunt zelf samenstellen op welke Sites cookies zijn toegestaan, hoe lang die bewaard moeten worden en uw bestaande cookies bezichtigen en beheren). 

Mozilla Firefox 1.0 

Klik op Tools en dan Opties Selecteer het Privacy-icoon in het linker scherm Klik op Cookies Kies uw voorkeursinstellingen 

Netscape Navigator 7 

Kies Voorkeuren uit het menu Bewerken Selecteer Privacy & Beveiliging en selecteer dan Cookies Kies uw voorkeursinstellingen 

Netscape Navigator 6 

Kies Voorkeuren uit het menu Bewerken Selecteer Privacy & Beveiliging en selecteer dan Cookies Kies uw voorkeursinstellingen 

Opera 

Klik op het menu Bestand op de Opera werkbalk Ga naar Voorkeuren onderaan het menu Bestand Klik op Privacy en selecteer een van de beschikbare opties 

Safari 1.0 (MacOS X) 

Kies Voorkeuren uit het menu Safari Selecteer het Beveiligings-icoon De Cookie-instellingen worden getoond in het venster Kies uw voorkeursinstellingen Deze update is van kracht op 06 Januari 2009. 


Dank u voor uw gebruik van  Luchtvaart.org en Aviation-Job.EU. 

Advertenties


Visit Analytics